14

Coll. Mémorial de la Shoah.

C YC

LE s

TH

ÉM AT

IQ U

Es