C O

N C

ER TS

© Photo Michel Isaac / Mémorial de la Shoah.