Mémorial de la Shoah / Pierre-Emmanuel Weck.

VO YA

G Es

D

E M

ÉM O

IR E